Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die beter leren door praktijkervaring dan door theorie en die waarschijnlijk niet in staat zijn om een vmbo-diploma te halen.

Het praktijkonderwijs kent de volgende toelatingscriteria:

1. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80;
2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
• inzichtelijk rekenen;
• begrijpend lezen;
• technisch lezen;
• spellen.

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.