Zonnestroom

Het opgesteld vermogen aan zonnestroominstallaties in Nederland wordt berekend op basis van het combineren van data uit een aantal registraties (PIR, Certiq, BTW, RVO en EIA). Installaties worden vervolgens ingedeeld naar woningen en bedrijven en bedrijfstype op basis van koppeling met de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, Klantenbestanden woningen en bedrijven en het Aansluitingenregister Elektriciteit. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de toepassing van diverse correctie- en controlemethoden, onder andere op dubbeltellingen tussen registraties en verschillende jaren, vermogens en jaar van in gebruikname. De verwachting is dat op basis van de gebruikte registraties minimaal 95 procent van het totaal opgestelde vermogen in Nederland bekend is. Wel is bekend dat registraties na-ijlen, waardoor voorlopige cijfers het opgesteld vermogen in dat jaar kunnen onderschatten.