Emigratie

In het emigratiecijfer verdisconteert het CBS de zogenoemde administratieve correcties: Administratieve opnemingen in of afvoeringen uit het bevolkingsregister. Afvoeringen zijn personen die de gemeente uit het gemeentelijke bevolkingsregister verwijdert, nadat is vastgesteld dat de verblijfplaats niet bekend is, de persoon in kwestie niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Deze personen zijn vermoedelijk naar het buitenland vertrokken en schreven zich niet uit, bijvoorbeeld omdat ze niet verwachtten zo lang weg te blijven, niet bekend zijn met de regels, of het geen prioriteit geven (denk aan de buitenlandse student die hier is afgestudeerd en weer teruggaat). Wanneer deze persoon weer naar Nederland komt of als blijkt dat hij of zij toch niet uit Nederland is weggeweest, kan deze persoon zich weer laten opnemen in het register. Vooral de informatie over afvoeringen kan met vertraging bij het CBS binnen komen.

De verwachting is daarom dat er nog afvoeringen over de meest recente periode bij zullen komen en dat het aantal emigraties in de definitieve cijfers minder zal dalen. Het migratiesaldo zal daardoor juist lager uitkomen.