Sectordoelen

Om de reductie van 49 procent van het klimaatakkoord te halen zijn sectordoelen afgesproken. Een reductiemaatregel bij een sector kan als bijeffect hebben dat de uitstoot bij een andere sector hoger wordt. Dit speelt bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in het verkeer (meer elektrisch rijden) en bij de energietransitie (meer woningen van het gas af). De uitstoot bij de sectoren mobiliteit en gebouwde omgeving gaan daardoor omlaag, maar het zorgt ook voor een grotere elektriciteitsvraag. Dit vergroot de opgave van energiebedrijven om aan de klimaatdoelen te voldoen. Vanwege dit soort afhankelijkheden zijn de sectordoelen indicatief. Ze geven houvast aan de sectoren om uiteindelijk gezamenlijk de 49 procent reductie te realiseren.