Schatting aantal Wmo-maatwerkcliënten

Het CBS heeft het aantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening in 2019 bepaald op basis van gegevens van 320 van de 355 gemeenten. Gemeenten leveren deze gegevens aan het CBS in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het aantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening in de gemeenten waarvan geen gegevens bekend waren, is door het CBS bijgeschat.  Gemeenten hebben de vrijheid om de verschillende vormen van Wmo-ondersteuning als algemene of als maatwerkvoorziening aan te bieden.