Kerosineverbruik in maart naar laagste niveau in twintig jaar

© Hollandse Hoogte
De afzet van olieproducten als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine waren in maart 13 procent lager dan in januari. Ten opzichte van maart 2019 was de daling 12 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de oliemarkt.

De afzet van benzine is in maart het sterkst gekrompen sinds januari, en wel met ruim 20 procent, net zoveel als ten opzichte van maart 2019. Daarmee vergeleken is de afzet van diesel maar weinig gedaald, met 2 procent sinds januari. Ten opzichte van maart 2019 is de afzet van diesel met ongeveer 10 procent afgenomen. In Nederland wordt diesel vooral getankt door zakelijke gebruikers van leaseauto’s en in het vrachtvervoer, maar ook in de bouw en de landbouw.

Recorddaling kerosineverbruik

Vliegtuigkerosine werd het afgelopen jaar al minder gebunkerd (levering aan het internationale vliegverkeer) door de groeistop van Schiphol. In maart is het verbruik van kerosine met 23 procent gedaald ten opzichte van januari. De gebunkerde hoeveelheid kerosine kwam in maart op 213 miljoen kilogram, het laagste niveau in twintig jaar.

Verbruik van benzine, autodiesel en kerosine
JaarMaandBenzine (mln kg)Autodiesel (mln kg)Kerosine (mln kg)
2018jan344509295
2018feb325508277
2018mrt365590310
2018apr346545323
2018mei366592351
2018jun348568346
2018jul351577371
2018aug337528369
2018sep333552350
2018okt370567351
2018nov376587299
2018dec376521301
2019jan364532302
2019feb334516270
2019mrt364548307
2019apr366584327
2019mei378587348
2019jun347493339
2019jul365578357
2019aug339487359
2019sep347545344
2019okt381583338
2019nov370551285
2019dec374505291
2020jan362495278
2020feb339484258
2020mrt287486213

Raffinaderijen passen productie aan

De raffinaderijen hebben zich aan de verminderde vraag aangepast door de productie van olieproducten met 12 procent terug te schroeven. De voorraden van minder verkochte olieproducten zijn toegenomen. De export van olieproducten is in maart wel gestegen, met 12 procent ten opzichte van januari. Benzineproductie met ruim 13 procent afgenomen
De benzineafzet is ten opzichte van maart 2019 met ruim 20 procent gedaald naar 287 miljoen kilogram. Ook in het buitenland daalt de vraag naar benzine. Zo is de export gedaald met 7 procent naar 2 300 miljoen kilogram en nam de productie af met ruim 13 procent naar 1 800 miljoen kilogram.
Nederland heeft de grootste benzineopslag ter wereld en is een grote speler op de internationale benzinemarkt. De voorraden benzine zijn sterk geslonken ten opzichte van vorig jaar. Bij een dalende vraag wordt de productie verminderd en worden eerst de voorraden verkocht.

Benzinestromen, maart 2020
 Productie (% verandering t.o.v. jaar eerder)Voorraad (% verandering t.o.v. jaar eerder)Afzet (% verandering t.o.v. jaar eerder)Export (% verandering t.o.v. jaar eerder)
-13,6-27,9-21,2-7,1