Sociale samenhang en welzijn

In 2017 is doorgevraagd naar de sociale contacten. De vragen over de wijze van contact hadden alleen betrekking op familie, vrienden en goede kennissen, niet op de buren.