Extra verhoging uitkeringen

Om bestaanszekerheid te verbeteren en armoede te bestrijden werden het wettelijk minimumloon en de uitkeringen zoals de AOV (algemene ouderdomsverzekering), de AWW (algemene weduwen- en wezenwet) en de Onderstand (bijstand) op Caribisch Nederland in 2018 geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het 3e kwartaal 2017 van het CBS. Op Saba was er sprake van 1,3 procent deflatie, waardoor de uitkeringen en het wettelijk minimumloon niet verhoogd werden. Voor Bonaire en Sint Eustatius werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon met respectievelijk 0,6 procent en 2,1 procent geïndexeerd. Gelijktijdig was er op Sint Eustatius sprake van een bijzondere aanpassing van het wettelijk minimumuurloon en de uitkeringen AOV, AWW en onderstand op grond van het beeld van de door het CBS gepubliceerde inkomensstatistiek. Uitkeringen werden er met een additionele 2,9 procent verhoogd, waardoor de totale verhoging op Sint Eustatius 5 procent was.