Nettolonen

Nettolonen zijn berekend als fiscaal loon -/- ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen -/- ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet. Het fiscaal loon omvat ook de bijzondere beloningen en het overwerk. De werknemerspremies pensioen zijn al op het loon in mindering gebracht.