Reisafstanden naar voorzieningen

Afstand berekend over de (auto)weg van het huisadres tot de dichtstbijzijnde voorziening. Dit hoeft dus niet de voorziening te zijn waar mensen ook daadwerkelijk gebruik van maken. Bij de berekening worden gemeentegrenzen eerst buiten beschouwing gelaten, want voor mensen die nabij een gemeentegrens wonen, is het mogelijk dat een arts of ziekenhuis in de buurgemeente dichterbij is. Medische voorzieningen direct buiten de landsgrenzen zijn niet in de berekening meegenomen.