Overschot hoger dan begroot

De Miljoenennota 2019 van september 2018 vermeldde nog een verwacht overschot van 1,0 procent van het bbp. In de Miljoenennota 2020 verhoogde het ministerie van Financiën de raming over het jaar 2019 naar 1,3 procent van het bbp. Het gerealiseerde overschot van 1,7 procent bbp ligt een stuk hoger. Ook in voorgaande jaren lieten de begrotingen lagere overschotten zien dan de realisatiecijfers van het CBS.

Terug naar artikel