Buitenlandse reizigers gaven 17 miljard euro uit in Nederland in 2019

© CBS / Nikki van Toorn
In 2019 besteedden buitenlandse toeristen en zakelijke reizigers ruim 17 miljard euro aan diensten en goederen tijdens verblijf in of bezoek aan Nederland, waarvan een derde tijdens zakelijke reizen. Omgekeerd gaven Nederlandse vakantiegangers, dagjesmensen en zakenreizigers in het buitenland circa 20 miljard euro uit aan diensten en goederen, waarvan 87 procent privébestedingen waren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over internationale handel.
De uitbraak van het coronavirus raakt grote delen van de Nederlandse economie, onder andere de reis- en toerismebranche. In de cijfers over 2019 zijn de effecten van de maatregelen tegen het coronavirus die verschillende landen hebben genomen (uiteraard) nog niet zichtbaar.

Reisverkeer en -bestedingen sterk gericht op Europa

Nederland verhandelt de meeste diensten met landen binnen Europa en dit is ook het geval voor het reisverkeer. Bijna 88 procent van de bestedingen door buitenlandse reizigers in Nederland is voor rekening van reizigers uit Europa. Zelf besteden Nederlanders meer dan drie kwart van de reisbestedingen op een Europese bestemming.

Verreweg de meeste bestedingen in 2019 in Nederland kwamen van reizigers uit Duitsland en ook in de top tien van nationaliteiten die het meest besteedden, staan voornamelijk Europeanen. Uitzonderingen zijn de Verenigde Staten (plaats vijf) en China (plaats negen). De uitgaven aan diensten en goederen door de toeristen en zakelijke reizigers uit de top tien landen waren in 2019 goed voor 14,4 miljard euro.

Ieder jaar nemen de bestedingen van buitenlanders in Nederland toe: sinds 2014 zijn de uitgaven van buitenlanders in Nederland gegroeid met meer dan 56 procent. De bestedingen van reizigers uit de top tien landen zijn gegroeid ten opzichte van 2018. Zo namen de uitgaven van zowel Amerikaanse als Britse reizigers in Nederland met bijna 14 procent toe in vergelijking met 2018.

Bestedingen buitenlandse reizigers naar herkomst, 2019
LandAandeel inkomend reisverkeer (% van totaal)
Duitsland42,9
België12,0
Verenigd Koninkrijk8,6
Polen4,9
Verenigde Staten4,6
Frankrijk3,3
Italië2,6
Spanje2,0
China1,1
Zwitserland1,0
Overige landen17,0

Nederlanders besteden het meest in Duitsland

Duitsland is het land waar Nederlandse reizigers in 2019 het meeste geld uitgaven, net als in de voorgaande jaren. De top tien landen waar Nederlanders in 2019 geld uitgaven aan diensten en goederen tijdens hun verblijf of bezoek bevinden zich vrijwel allemaal in Europa. De enige uitzondering is de Verenigde Staten (plaats vijf).

Nederlanders geven al jaren steeds meer uit aan bestedingen in het buitenland, zowel privé als zakelijk. Uitgaven op bestemmingen verder van huis zijn sterker toegenomen dan uitgaven tijdens verblijf of bezoek in Europa.

Bestedingen Nederlandse reizigers naar bestemming, 2019
LandAandeel uitgaand reisverkeer (% van totaal)
Duitsland19,1
Spanje8,8
België8,2
Frankrijk8,0
Verenigde Staten5,9
Italië4,9
Verenigd Koninkrijk4,5
Oostenrijk4,2
Griekenland3,7
Portugal2,2
Overige landen30,4


Diverse landen die belangrijk zijn voor het inkomende en uitgaande reisverkeer van Nederland worden in het eerste kwartaal van 2020 zwaar getroffen door het coronavirus. Deze Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse landen namen in 2019 een groot deel van de Nederlandse inkomende reisuitgaven voor hun rekening. Bovendien namen de reisuitgaven vanuit deze landen toe in de afgelopen jaren, vooral uit de verder weggelegen landen (zoals China en de Verenigde Staten).

Reisverkeer belangrijk voor Nederlandse dienstenhandel

In de totale internationale handel in diensten behoort het reisverkeer tot de vijf belangrijkste dienstensoorten in 2019. Het reisverkeer heeft een aandeel van meer dan 7 procent in de Nederlandse uitvoer van diensten naar het buitenland (17 miljard euro), en het reisverkeer maakt 9 procent uit van de Nederlandse invoer van diensten uit het buitenland (20 miljard euro).

Naast het reisverkeer zijn de belangrijkste andere dienstensoorten voor de Nederlandse export zakelijke diensten, intellectueel eigendom (royalty’s), vervoersdiensten en telecommunicatie- en computerdiensten. Deze vijf dienstensoorten zijn samen goed voor maar liefst 89,0 procent van de totale dienstenexport. Bij de Nederlandse import zijn dezelfde vijf dienstensoorten dominant en gaat het om een gezamenlijk aandeel van 88,9 procent.

Internationale dienstenhandel, 2019
Dienst Export (% van totaal)Import (% van totaal)
Zakelijke diensten29,932,5
Gebruik intellectueel eigendom24,726,6
Vervoersdiensten16,313,0
Telecom- en computerdiensten10,77,7
Reisverkeer7,49,2
Industriële diensten3,12,7
Financiële diensten3,14,4
Bouwdiensten1,51,3
Onderhoud en reparatie1,11,0
Persoonlijk, cultureel, recreatief0,91,3
Overheidsdiensten0,80,1
Verzekeringsdiensten0,50,3

Waarde Nederlandse dienstenhandel in opmars

Niet alleen de waarde van het reisverkeer nam toe in 2019, maar ook de totale handel in diensten. De waarde van de totale Nederlandse dienstenexport naar het buitenland bedroeg 234,2 miljard euro in 2019 en de import 217,9 miljard euro, waarbij de export harder groeide dan de import over het afgelopen jaar. De Nederlandse dienstenexport is circa 9 procent gegroeid ten opzichte van 2018, terwijl de import van diensten bijna 4 procent toenam. Zowel de export als import van diensten bereikte in 2019 het hoogste niveau ooit.

Import en export van diensten
JaarExport (mld euro)Import (mld euro)
2014155,3145,3
2015178,3192,4
2016172,5165,8
2017195,4191,7
2018215,3210,4
2019234,2217,9