41 procent van de volwassenen drinkt niet of hooguit 1 glas alcohol per dag

Mensen drinken een drankje op Stadhuisplein, drukke dag op de terrassen door het mooie voorjaarsweer en de marathon. Jonge man drinkt veel, 2 biertjes tegelijk. Voltanken, drink met mate, overmatig gebruik.
© Hollandse Hoogte / David Rozing
In 2019 gaf 41 procent van de Nederlanders aan geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag te drinken. Daarmee voldeden ze aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Van de vrouwen van 18 jaar en ouder was dit ruim 50 procent. Van de ouderen was dit zelfs twee op drie. Volwassenen die maximaal 1 glas alcohol per dag drinken roken minder en gebruiken ook minder drugs. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

In 2019 gaf bijna 80 procent van de volwassenen aan weleens alcohol te hebben gedronken in de afgelopen 12 maanden. 11 procent van de volwassenen gaf aan het afgelopen jaar geen alcohol te hebben gedronken, maar daarvoor wel ooit. 9 procent had nooit alcohol gedronken. 

Sinds 2015 adviseert de Gezondheidsraad om geen alcohol te drinken of niet meer dan 1 glas alcohol per dag. 41 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder voldoet aan deze alcoholrichtlijn; 30 procent van de mannen tegen 53 procent van de vrouwen.

Alcoholconsumptie, 2019
AlcoholconsumptieTotaal (% personen van 18 jaar of ouder)Mannen (% personen van 18 jaar of ouder)Vrouwen (% personen van 18 jaar of ouder)
Weleens alcohol
in afgelopen 12 maanden
79,184,873,6
Geen alcohol
in afgelopen 12 maanden,
wel ooit
11,48,814,0
Nooit alcohol9,56,412,5
Richtlijn alcohol41,529,952,8

Ouderen voldoen vaker aan de alcoholrichtlijn

Van de mensen van 75 jaar of ouder dronk 66 procent niet of maximaal 1 glas alcoholhoudende drank per dag en voldeed daarmee aan de alcoholrichtlijn. Van de 18- en 19-jarigen voldeed 30 procent aan deze richtlijn.

Onder mensen met een laag inkomen is het aandeel dat niet drinkt of hooguit 1 glas alcohol per dag hoger dan onder de mensen met een hoog inkomen (54 procent tegen 30 procent), ook wanneer rekening is gehouden met verschillen in leeftijd en gezondheid.

Voldoet aan alcoholrichtlijn, 2019
 Voldoet aan de alcoholrichtlijn (% personen van 18 jaar of ouder)
Gestandaardiseerd
inkomen
eerste 20%-groep (laag inkomen)54,0
tweede 20%-groep49,2
derde 20%-groep43,7
vierde 20%-groep36,6
vijfde 20%-groep (hoog inkomen)30,3
Leeftijd
18 of 19 29,7
20 tot 3028,6
30 tot 4040,8
40 tot 5041,2
50 tot 5540,0
55 tot 6539,0
65 tot 7547,1
75 jaar of ouder65,9

Meer rokers onder mensen die niet voldoen aan alcoholrichtlijn

Mensen die niet voldoen aan de alcoholrichtlijn zijn vaker roker dan mensen die er wel aan voldoen: 26 procent tegen 16 procent. Ook het percentage dagelijkse rokers verschilt tussen deze groepen: 18 procent tegen 13 procent.
Van de mensen die aangeven niet of maximaal 1 glas alcohol per dag te drinken zegt 4 procent in de afgelopen 12 maanden drugs te hebben gebruikt, en 3 procent zegt cannabis te hebben gebruikt. Bij de groep die meer dan 1 glas alcohol drinkt per dag was dat respectievelijk 13 procent en 10 procent. Ook wanneer rekening is gehouden met leeftijd en geslacht blijven er verschillen aanwezig.

Roken en drugsgebruik en voldoen aan alcoholrichtlijn, 2019
 Voldoet niet aan alcoholrichtlijn (% personen van 18 jaar of ouder)Voldoet aan alcoholrichtlijn (% personen van 18 jaar of ouder)
Roken26,015,7
Dagelijks roken17,813,3
Drugs afgelopen 12 maanden13,23,8
Cannabis afgelopen 12 maanden10,03,2
Drugs (maar geen cannabis)
afgelopen 12 maanden
7,11,2

Steeds meer mensen voldoen aan alcoholrichtlijn

Het percentage volwassenen dat voldoet aan de alcoholrichtlijn is toegenomen ten opzichte van 2014 (voor het vaststellen van deze alcoholrichtlijn) en 2015 (het jaar dat deze alcoholrichtlijn werd ingevoerd). In 2014 dronk ruim 37 procent van de volwassenen geen alcohol of maximaal 1 glas per dag tegen ruim 41 procent in 2019. Ten opzichte van 2018 is het percentage mensen dat voldoet aan de alcoholrichtlijn nauwelijks veranderd.

Voldoet aan alcoholrichtlijn
JaarVoldoet aan alcoholrichtlijn (% personen van 18 jaar of ouder)
201437,4
201538,2
201639,4
201740,1
201839,8
201941,5