Meerderheid volwassenen tevreden met mondgezondheid

© Hollandse Hoogte / Dingena Mol
In 2019 gaf 72 procent van de volwassenen aan hun mondgezondheid als goed te ervaren. Mensen die hun mondgezondheid als goed beoordelen gaan vaker naar de tandarts dan degenen met een minder goede mondgezondheid. Een minder goede mondgezondheid hangt ook samen met een minder goede ervaren gezondheid, en met langdurige aandoeningen zoals diabetes. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Gezondheidsenquête van het CBS.

In 2019 gaf 80 procent van de mensen van 18 jaar of ouder aan gedurende de afgelopen 12 maanden een bezoek te hebben gebracht aan de tandarts. Gemiddeld bezochten zij de tandarts dat jaar 4 keer. Volwassenen die hun mondgezondheid als goed beoordelen, gaan meer naar de tandarts (82 procent) dan mensen die hun mondgezondheid als minder goed beoordelen (74 procent).
Van degenen die naar de tandarts gaan, is het jaarlijks aantal bezoeken hoger bij mensen met een minder goede mondgezondheid (gemiddeld bijna 5 keer) dan bij mensen met een goede mondgezondheid (ruim 3 keer). Het bezoek aan de mondhygiënist (39 procent) en de orthodontist (5 procent) verschilde niet tussen degenen met een goede en minder goede mondgezondheid.

Bezoek mondzorg, 2019
 Totaal (% personen van 18 jaar of ouder)Minder goede mondgezondheid (% personen van 18 jaar of ouder)Goede mondgezondheid (% personen van 18 jaar of ouder)
Tandarts79,673,581,9
Mondhygiënist38,938,838,9
Orthodontist4,74,44,9

Vrouwen positiever over mondgezondheid

Meer vrouwen dan mannen van 18 jaar of ouder gaven aan dat de gezondheid van hun tanden en tandvlees goed is: 75 tegen 71 procent. Jongeren beoordelen hun mondgezondheid beter dan ouderen. Zo gaf 80 procent van de 18- tot 20-jarigen aan dat hun mondgezondheid goed was, van 50-plussers is dat nog ongeveer 70 procent.

Goede ervaren mondgezondheid, 2019
LeeftijdGoede mondgezondheid (%) (%)
Totaal (18 jaar of ouder)72,2
Vrouwen75
Mannen71
18 tot 20 jaar79,8
20 tot 30 jaar77,8
30 tot 40 jaar73,9
40 tot 50 jaar71,6
50 tot 55 jaar70,6
55 tot 65 jaar68,8
65 tot 75 jaar69,9
75 jaar of ouder70,1

Mensen met minder goede mondgezondheid voelen zich ongezonder

Volwassenen met een minder goede mondgezondheid beoordelen hun algemene gezondheid minder vaak als goed (60 procent) dan degenen met een goede mondgezondheid (81 procent). Ook geven ze vaker aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben: 46 tegen 32 procent. Deze samenhang tussen mondgezondheid en ervaren gezondheid enerzijds, en mondgezondheid en langdurige aandoeningen blijkt ook uit onderzoek [1].
Volwassenen met een minder goede mondgezondheid geven vaker aan een chronische gewrichtsontsteking of een nieraandoening te hebben of te hebben gehad in het voorafgaande jaar dan degenen met een goede mondgezondheid. Ook diabetes en het ooit hebben gehad van een beroerte of hartinfarct worden vaker gemeld door mensen met een minder goede mondgezondheid.

Ervaren gezondheid en aandoeningen, 2019
 Minder goede mondgezondheid (% personen van 18 jaar of ouder)Goede mondgezondheid (% personen van 18 jaar of ouder)
Goede ervaren gezondheid6080,9
Langdurige aandoening45,632,2
Diabetes7,65,4
Hartinfarct4,93,1
Beroerte5,72,9
Gewrichtsontsteking11,67,3
Nieraandoening32

Met dit onderzoek kan niet worden vastgesteld of mensen door een minder goede mondgezondheid minder naar de tandarts gaan, hun algemene gezondheid als minder goed ervaren, of meer langdurige aandoeningen hebben. Of dat mensen een minder goede mondgezondheid hebben omdat ze niet naar de tandarts gaan, hun algemene gezondheid minder is, of meer langdurige aandoeningen hebben. Ook uit ander onderzoek blijkt nog onvoldoende duidelijk wat oorzaak en gevolg zijn.