Doorvoer

Goederen die Nederland binnenkomen en in (vrijwel) onbewerkte staat Nederland weer uitgaan. Een Nederlandse ingezetene wordt op geen enkel moment eigenaar van de goederen. De goederen kunnen door de Nederlandse douane worden in- of uitgeklaard, worden overgeladen van het ene op het andere transportmiddel of tijdelijk worden opgeslagen, onder andere in een douane-entrepot. Buitengesloten is de doorvoer zonder overlading op Nederlands grondgebied.