Niet-commerciële dienstverlening

Hieronder vallen de quartaire sector, cultuur, recreatie en overige diensten.