Hoogeland/Het Hogeland

Het betreft de bevolkingsontwikkeling van de huidige gemeente Het Hogeland. Per 1 januari 2019 is deze nieuwe gemeente gevormd uit een fusie van de voormalige gemeenten De Marne, Eemsmond, Bedum en Winsum. Het krimpgebied Hoogeland zoals vastgesteld door de minister in 2015 bevatte destijds enkel de gemeenten De Marne en Eemsmond.