Voorstellingen en concerten

Podiumkunstactiviteiten die voor een algemeen publiek worden opgevoerd door professionele gezelschappen. Omdat festivalorganisaties niet tot de populatie behoren, zijn ook de door hen aangeboden podiumkunstactiviteiten niet in de cijfers opgenomen. De cijfers hebben betrekking op specifiek het aanbod van professionele podia. Door deze podia georganiseerde festivals tellen wél mee.