Opcententarief

Opcenten motorrijtuigenbelasting (ook wel wegenbelasting) is een provinciale belasting die wordt opgelegd aan de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen en aan degenen op wier naam een kenteken is gesteld (zoals erkende autohandelaren). De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven als percentage over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximumniveau van de opcentenheffing vast. In 2020 is dit 115 procent.

De omvang van de hoofdsom is afhankelijk van het gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en het type brandstofverbruik (benzine, diesel, gas, elektrisch). Het Rijk bepaalt het tarief hiervoor. De provinciale opcentenheffing verandert echter niet als het tarief voor de hoofdsom door het Rijk wordt verhoogd of verlaagd omdat het door de provincie vastgestelde tarief is gekoppeld aan het tarief uit 1995.