Private R&D-uitgaven

Private R&D-uitgaven zijn uitgaven aan R&D van de bedrijvensector. Hiertoe behoren niet de uitgaven aan R&D van het hoger onderwijs, publieke researchinstellingen, private non-profit organisaties en de overheid. Bij deze indeling wordt niet gekeken naar de herkomst van financiële middelen, alleen naar de besteding.