Huishoudensinkomen

Het belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3 gesommeerd over alle leden van het huishouden. Het huishoudensinkomen wordt vastgesteld op 1 januari in het jaar t-2, dit is twee jaar voor het verslagjaar.