Deelweidegang

Bij deelweidegang van melkkoeien houden bedrijven een deel van de melkgevende koeien op stal. Niet iedere melkveehouder kan of wil alle koeien in de wei. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om hoogproductieve koeien bij wie weidegang ten koste zou gaan van de melkgift.