Logiesaccommodaties

Logiesaccommodaties zijn alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed & breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De cijfers over het eerste 8 maanden van 2018 zijn voorlopig.