Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

De opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunnen op vier verschillende niveaus worden gevolgd: niveau 1 (entreeopleiding), niveau 2 (basisberoepsopleiding), niveau 3 (vakopleiding) en niveau 4 (middenkader- en specialistenopleiding). De niveaus verschillen wat betreft duur en vooropleidingseisen. De entreeopleidingen duren één jaar en zijn bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding in het voortgezet onderwijs. Met een diploma van de middenkaderopleiding (niveau 4) kunnen studenten doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).