Beroepsopleidende leerweg (bol)

Kenmerkend voor de beroepsopleidende leerweg (bol) is dat de student het grootste deel van de opleiding op school aanwezig is en daarnaast stages loopt bij een bedrijf. In het schooljaar 2012/’13 verlieten 71 duizend studenten het onderwijs vanuit een bol-opleiding.