Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Kenmerkend voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is dat de student de opleiding volgt bij een erkend leerbedrijf. De opleiding wordt aangeboden door een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) waarbij een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met het leerbedrijf. In de praktijk betekent dit dat de student de meeste tijd op de werkplek aanwezig is en daarnaast meestal één dag per week naar school gaat. In schooljaar 2012/’13 waren er 71 duizend bbl-schoolverlaters. Hiervan stonden er 67 duizend direct na schoolverlaten ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP). Het ging om 44 duizend gediplomeerde schoolverlaters uit het schooljaar 2012/’13. Tussen 2013 en 2017 keerden 4,8 duizend bbl’ers terug in het bekostigd onderwijs. Ook stonden 1,5 duizend bbl’ers in 2017 niet meer ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Hiermee resteren bijna 38 duizend bbl’ers die in 2012/’13 het bekostigd mbo met diploma verlieten waarvan de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 is bekeken. Het aantal schoolverlaters uit de bbl is na het schooljaar 2012/’13 aanzienlijk afgenomen.