Huishoudelijk afval

De cijfers hebben betrekking op de hoeveelheden afvalstoffen zoals ze door de gemeenten bij de huishoudens zijn ingezameld. Steeds meer gemeenten laten hun gemengd restafval na inzameling scheiden, waarbij bijvoorbeeld verpakkingen voor recycling beschikbaar komen, en er dus minder afval hoeft te worden verbrand. Ook wordt gemengd ingezameld grof afval vaak achteraf gescheiden, waarbij ook weer recyclebare stoffen worden teruggewonnen. Het resultaat van dit ‘nascheiden’ is niet in de cijfers van het CBS begrepen.