Bewoond

Het peilmoment waarop gekeken is, is 1 januari van een jaar (of meerdere jaren) na de transformatie. Mocht een getransformeerde woning in bijvoorbeeld 2017 bewoond zijn op zowel 1 januari 2018 als 1 januari 2019, maar door verschillende huishoudens, dan wordt gekeken naar het eerste huishouden dat koppelt aan de getransformeerde woning.