Gepensioneerden

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron, behorende tot de bevolking van Nederland. Pensioen omvat uitkeringen in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW), werk gerelateerde pensioenen, nabestaandenpensioenen, lijfrenten en uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW). Voor dit artikel is uitgegaan van de voornaamste inkomensbron van de maand november van een jaar.