Groei aantal passagiers nationale luchthavens vlakt af

© CBS / Nikki van Toorn
In het tweede kwartaal van 2019 vlogen er 21,8 miljoen passagiers van en naar Nederland, 2,7 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2018. Het totale gewicht van vervoerde goederen lag 9,4 procent lager dan een jaar eerder. Het totaal aantal vliegbewegingen van en naar de vijf nationale luchthavens lag in het tweede kwartaal met 175 duizend bewegingen op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar eerder. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

Amsterdam Schiphol trok in het tweede kwartaal ruim 19 miljoen aankomende en vertrekkende passagiers, 1,4 procent meer dan in 2018. Sinds het tweede kwartaal van 2018 vlakt de groei in aantal passagiers af. Deze afnemende groei in het aantal vervoerde passagiers hangt samen met de limiet van 500 duizend vliegbewegingen per jaar, zoals vastgelegd in het Aldersakkoord uit 2008. In 2018 werd dit maximumaantal bijna gehaald. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er op Amsterdam Schiphol Airport ruim 240 duizend vliegbewegingen in het handelsverkeer, iets minder dan in het eerste halfjaar van 2018.

Aantal reizigers en vluchten handelsverkeer op Amsterdam Schiphol
JaarKwartaalVluchten in het handelsverkeer (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Aangekomen en vertrokken passagiers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal5,912,5
20162e kwartaal5,88,0
20163e kwartaal7,07,6
20164e kwartaal6,29,2
20171e kwartaal5,38,5
20172e kwartaal4,58,8
20173e kwartaal2,66,1
20174e kwartaal2,87,6
20181e kwartaal3,48,3
20182e kwartaal-0,93,3
20183e kwartaal-1,61,1
20184e kwartaal2,03,5
20191e kwartaal-0,11,7
20192e kwartaal-0,11,4

Maastricht opnieuw sterkste relatieve groei

Van de bijna 21,8 miljoen luchtpassagiers die in de maanden april, mei en juni van dit jaar van en naar Nederland reisden, kwam 87 procent via Amsterdam Schiphol. Luchthaven Eindhoven, Nederlands tweede nationale luchthaven als het gaat om aankomende en vertrekkende passagiers, verwerkte 1,9 miljoen reizigers, 12,5 procent meer ten opzichte van het tweede kwartaal in 2018. Via Rotterdam The Hague reisden bijna 640 duizend passagiers; een stijging van ruim 9 procent. Op Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde worden de minste aantallen passagiers afgewikkeld, waarbij het aantal reizigers op Groningen in het tweede kwartaal van 2019 met ruim 12 procent daalde tot 57 duizend.

Omdat het aantal passagiers via Maastricht Aachen Airport bescheiden is, 128 duizend in het tweede kwartaal van 2019, is de relatieve passagiersgroei op dit vliegveld al een aantal kwartalen het hoogste van alle nationale vliegvelden in ons land.

Passagiersontwikkeling Nederlandse luchthavens, tweede kwartaal 2019
 ontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Maastricht Aachen Airport54
Eindhoven Airport13
Rotterdam The Hague Airport9
Amsterdam Airport Schiphol1
Groningen Airport Eelde-12

Afname vervoerd gewicht van goederen door de lucht

In het tweede kwartaal van 2019 bedroeg het totaal vervoerde gewicht aan goederen van en naar Nederland bijna 414 duizend ton, dit is 9,4 procent minder dan een jaar geleden.

De meeste vracht wordt met Azië afgehandeld. In het tweede kwartaal van 2019 was dit 184 duizend ton, ruim 13 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.
Het vervoerde vrachtgewicht van en naar Amerika bedroeg in dezelfde periode bijna 120 duizend ton en lag 7 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2018. Binnen Europa daalde het via de lucht vervoerde vrachtgewicht, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018, met bijna 9 procent tot 65 duizend ton. Alleen het vrachtvervoer van en naar Afrika was in het tweede kwartaal, zowel in 2018 als in 2019, met 44 duizend ton gelijk.

Door de lucht vervoerde goederen, totaal herkomst en bestemming, tweede kwartaal
 2019 (1 000 ton)2018 (1 000 ton)
Azië184212
Noord-Amerika7781
Europa6572
Afrika4444
Midden- en
Zuid-Amerika
4348