Vavo

Vavo is het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs. In het vavo kan een diploma of deelcertificaten worden gehaald op vmbo-t, havo- of vwo-niveau. Het vavo is bedoeld voor volwassenen (18 jaar en ouder) die niet meer op het vo zitten en nog geen startkwalificatie hebben behaald, of een vak of diploma op een hoger niveau willen halen. En voor leerlingen uit het vo die dreigen uit te vallen en waarbij de inrichting van het volwassenenonderwijs beter past. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze minderjarigen vanaf 16 jaar ook naar het vavo.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs

Leerlingen van vmbo-t, havo of vwo die gezakt zijn voor hun examen gaan vaak naar het vavo om daar via het behalen van deelcertificaten alsnog hun diploma te halen.