Werkterrein

Tot werkterrein worden gerekend:
• Terrein voor detailhandel en horeca
• Terrein voor openbare voorzieningen
• Terrein voor sociaal-culturele voorzieningen
• Bedrijventerrein
• Terrein voor glastuinbouw .