Areaal met methode, hectare

Op eenzelfde oppervlakte kunnen meerdere methoden zijn toegepast. De optelling van de oppervlakten geeft dus een maximum van het areaal met de methoden. Van een methode die gedurende het jaar vaker op eenzelfde oppervlakte wordt ingezet telt de oppervlakte maar één keer mee. Een herhaalde behandeling komt dus niet tot uiting in de figuur.