Werkelijke individuele consumptie

De werkelijke individuele consumptie is de som van de consumptie door huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) en de individuele consumptie door de overheid. De individuele consumptie door de overheid bestaat uit goederen en diensten die door de overheid worden gefinancierd en vervolgens als sociale uitkeringen in natura aan huishoudens worden geleverd. Het gaat vooral om uitgaven aan gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming.

Bij internationale vergelijkingen is het beter om naar de werkelijke individuele consumptie dan naar de consumptie door huishoudens te kijken, omdat de financiering van met name zorg en onderwijs niet in alle landen hetzelfde is; in sommige landen worden die in grotere mate door de overheid gefinancierd dan in andere. Met de werkelijke individuele consumptie hebben verschillen in de financieringswijze tussen landen geen invloed op de internationale vergelijking van de consumptieontwikkeling.