Slaapproblemen

De cijfers over slaapproblemen komen uit de Gezondheidsenquête. Aan alle mensen van 12 jaar of ouder wordt gevraagd: ‘In welke mate heeft u in de afgelopen 2 weken last gehad van problemen met slapen? Denkt u hierbij aan moeite met in slaap vallen, moeite om door te slapen, of te vroeg wakker worden.’ Mensen die antwoordden dat ze nogal, veel of heel veel last hebben gehad, zijn gedefinieerd als mensen met slaapproblemen.

Aan alle mensen die melden slaapproblemen te hebben wordt gevraagd: ‘In welke mate heeft uw probleem met slapen u de afgelopen 2 weken belemmerd bij uw dagelijks functioneren? U kunt hierbij denken aan: vermoeidheid overdag, functioneren op het werk, uitvoeren van dagelijkse taken, concentratie, geheugen, stemming.’. Mensen die antwoordden dat ze nogal, veel of heel veel belemmeringen hebben gehad, zijn gedefinieerd als mensen met een belemmering in het dagelijks functioneren door slaapproblemen.