Arbeidsongeschikt

In de Gezondheidsenquête wordt mensen gevraagd ‘Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?’ Deze vraag heeft de volgende acht antwoordmogelijkheden:

  • werkende met betaald werk
  • werkloos
  • vrijwilliger
  • arbeidsongeschikt
  • scholier of studerende
  • huisman of huisvrouw
  • gepensioneerd of met vervroegd pensioen
  • geen van deze.

In dit bericht zijn alleen de groepen geanalyseerd met genoeg respondenten om betrouwbare uitspraken over te kunnen doen.