Eenvoudige diefstal

Eenvoudige diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. De wettekst van artikel 310 luidt: Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Bij eenvoudige diefstal moet gedacht worden aan lichte vormen van diefstal zoals diefstal van een telefoon. Als er sprake is van een bijkomstige omstandigheid zoals diefstal met braak of diefstal door twee of meer personen wordt gesproken van een gekwalificeerde diefstal (artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht).