Statistisch significant

Een statistisch significant verschil is een verschil dat (waarschijnlijk) niet op toeval berust.