Relatieve sterftecijfers naar herkomst

Het gaat hier om cijfers die gerelateerd zijn aan het aantal personen per bevolkingsgroep. Voor de cijfers naar herkomstgroep is tevens gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdopbouw, met de leeftijdsopbouw van mensen met een Nederlandse achtergrond als standaard.