Ervaren tevredenheid

Ervaren tevredenheid met het leven is een cognitieve afweging tussen de goede en slechte kanten van het leven.

Vraagstelling met antwoordcategorieën 1997- 2010
In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt?
1. Buitengewoon tevreden
2. Zeer tevreden
3. Tevreden
4. Tamelijk tevreden
5. Niet zo tevreden

Vraagstelling met antwoordcategorieën 2012-2018
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.