Consumptie cultuur- en mediaproducten door huishoudens

De consumptie is berekend tegen aankoopprijzen in miljarden euro. Het betreft totaal cultuur- en mediaproducten. De consumptie is exclusief niet-cultuur- en mediaproducten (investeringen, nevenopbrengsten cultuurinstellingen) en totalen die in de nationale rekeningen niet naar goederengroep verbijzonderd zijn (consumptie ingezetenen in het buitenland, niet-aftrekbare btw) maar inclusief consumptie niet-ingezetenen in Nederland.