Aantal kamers

Bij de bepaling van het aantal kamers tellen de woon-, slaap- en studeer- of werkkamers mee.