Zelfdodingscijfer

Het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners. Voor de vergelijking tussen jaren wordt gestandaardiseerd. De cijfers uit het ene jaar worden omgerekend naar het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd en geslacht. In dit artikel is de leeftijdsopbouw van de bevolking van 2018 als standaard gebruikt.

In de eerste grafiek zijn de sterftecijfers voor zelfdoding uit de jaren 1970–2018 jaar voor jaar zo omgerekend, dat in ieder jaar uit de reeks de leeftijdsopbouw dezelfde is als in 2018. Door te standaardiseren wordt rekening gehouden met verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd, zodat de cijfers beter vergelijkbaar zijn en een reële toe- of afname zichtbaar wordt.