Fosfaatplafond

Nederland is voor het gebruik van dierlijke mest gehouden aan de norm in de Nitraatrichtlijn van 170 kilogram stikstof per hectare. In bepaalde situaties mag een hogere bemestingsnorm worden toegepast (derogatie). Een voorwaarde voor de verleende derogatie is dat de fosfaatproductie in de mest in Nederland niet hoger uitkomt dan 172,9 miljoen kilogram fosfaat. Dit fosfaatplafond is gelijkgesteld aan de fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel in 2002. Bij overschrijding van het fosfaatplafond zou volgens de Europese Commissie, gezien de beschikbare plaatsingsruimte voor dierlijke mest, de druk op de mestmarkt in Nederland onverantwoord groot worden.