Derogatie

Normaal gesproken geldt voor landbouwgrond een gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest van 170 kilogram per hectare per jaar. Landbouwbedrijven kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om onder voorwaarden (onder meer dat 80 procent of meer van de oppervlakte landbouwgrond van het landbouwbedrijf grasland is) een gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest toe te passen van 230 kilogram per ha per jaar op zand- en lössgrond in centraal en zuidelijk Nederland (de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht respectievelijk Noord-Brabant en Limburg) en 250 kilogram per ha per jaar in overig Nederland. Deze derogatie mag alleen worden toegepast met graasdiermest.