De gemiddelde leeftijd

In dit nieuwsbericht is gebruikgemaakt van de leeftijd die mensen hadden op het moment waarop de verbintenis werd gesloten. Op StatLine wordt doorgaans de leeftijd gebruikt die mensen op 31 december van het verslagjaar hadden. Daardoor kunnen de cijfers in dit bericht afwijken van wat op StatLine is gepubliceerd.