Milieuvoetafdrukken

In dit artikel wordt daaronder verstaan: de broeikasgasvoetafdruk en de grondstoffenvoetafdruk.