Broeikasgasvoetafdruk

De broeikasgasvoetafdruk beschrijft hoeveel broeikasgasemissies er worden veroorzaakt ten behoeve van de nationale finale bestedingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen emissies van economische activiteiten in Nederland bestemd voor binnenlands verbruik, en de emissies die zijn toegewezen aan de import bestemd voor binnenlands verbruik. Overige emissies bij de productie van goederen en diensten bestemd voor de export worden toegewezen aan het buitenlands verbruik, en zitten dus niet in de Nederlandse voetafdruk. De Nederlandse voetafdruk omvat zo alle emissies als gevolg van de Nederlandse finale consumptie door huishoudens en de overheid en investeringen.
De broeikasgasvoetafdruk is gebaseerd op input-output analyse van de luchtemissiecijfers. Berekeningen van milieu-voetafdrukken zijn modelmatig en afhankelijk van internationaal beschikbare data, daarom is er sprake van grotere onzekerheid van de resultaten.