Broeikasgasuitstoot

Het huidige cijfer omvat enkel CO2 (kooldioxide), N2O (lachgas) en CH4 (methaan). De uitstoot van F-gassen zit niet in de broeikasgasvoetafdruk, hun bijdrage is echter gering omdat de uitgestoten hoeveelheden relatief klein zijn.