Emissie-intensiteit

De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie is gelijk aan de hoeveelheid emissies per euro van het bruto binnenlands product (basisprijzen). Voor een consistente berekening van de emissie-intensiteit van broeikasgassen zijn de IPCC-emissies omgerekend volgens de definities van de Milieu¬rekeningen. Deze sluiten aan op de definities van Nationale Rekeningen die gebruikt zijn om het bbp te berekenen. Binnen Milieurekeningen worden de emissies uit biomassa en de uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart wel meegeteld, binnen de IPCC-rekenwijze niet.